Турецька Наталія Іванівна

Директор Тернопільського обласного центру комплексної реабілітаціі

 
Закінчила Тернопільське музичне училище ім.С.Крушельницької, Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка та здобула кваліфікацію вчителя музики та художньої культури, викладача і керівника хору. Педагог з двадцятирічним стажем . Займається самоосвітою, регулярно відвідуючи професійні тренінги та семінари. У своїй роботі ефективно використовує сучасні методи навчання та виховання , елементи Вальдорфської педагогіки та Орф-підхід. Розвиває здібності дітей у різних видах музичної діяльності, формує музичну та естетичну культуру.

В обов’язки Любові Михайлівни, як заступника директора, входить організація поточного і перспективного планування діяльності спеціалістів Центру; координація роботи спеціалістів з виконання індивідуальних планів та програм реабілітації дітей з інвалідністю.

Також вона здійснює систематичний контроль за якість реабілітаційного, навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінювання результатів проведеної реабілітації дітей, роботою груп та індивідуальних занять з вихованцями, аналізує форми та зміст занять.
Разом з тим, організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків або осіб, які їх замінюють з питань організації навчально-виховного процесу.

«Моя посада вимагає всебічної відповідальності й широкого спектру знань. Частиною моїх обов’язків також є безпосередня участь у підборі кадрів, організації підвищення кваліфікації та рівня професійної майстерності спеціалістів. Окрім того, я складаю розклад занять та іншої освітньої, в тому числі культурно-розважальної діяльності, забезпечую якісну і своєчасну заміну занять тимчасово відсутніх спеціалістів. Періодично я вношу пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, беру участь у роботі реабілітаційної комісії Центру».<


Закінчила ТНПУ ім. В.Гнатюка (українська і російська філологія) та Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка (олігофренопедагог, вчитель дітей з вадами розумового розвитку, логопед).

Регулярно займається самоосвітою, вдосконалюючи свої здібності й здобуваючи нові знання. Проходила стажування у Польщі, курси з підвищення кваліфікації, а також різноманітні тренінги та семінари.

Основне завдання Маргарити Олександрівни як учителя-логопеда – це формування комунікативних навичок, які для кожної дитини підбираються індивідуально.

Також вона працює над корекцію звуковимови у дітей, розвитком фонематичного слуху, формуванням навичок зв’язного мовлення, та інтелектуального та особистісного розвитку. При цьому враховуючи індивідуальні особливості кожного з вихованців.

«З перших занять я залучаю батьків до корекційного процесу. Тільки в командній роботі можна отримати позитивний результат. Перевагу надаю заняттям в ігровій формі. Це підвищує мотивацію дитини, допомагає налагодити позитивну взаємодію. Кожна дитина особлива і талановита, має власні сильні сторони і моїм завданням є допомогти їх розвивати».


З відзнакою закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка і здобула кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю фахівець з фізичної реабілітації та викладач фізичного виховання.

Протягом двох років роботи в Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітаці, навчалась в Польщі за методикою Керованого навчання «Інтегрований підхід» до дітей з ДЦП, відвідувала ярмарки, тренінги та семінари.

Разом із іншими спеціалістами Ірина Михайлівна розробляє індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи, створює навчально-виховні ситуації, ознайомлює з явищами та подіями, що відбуваються в суспільстві, природі, побуті, характеризує, тлумачить і оцінює їх, прищеплює навички та вміння, необхідні для життя в суспільстві. Веде психолого-педагогічні спостереження, вивчає і фіксує динаміку розвитку фізичних та розумових досягнень дитини.

А заняття проводяться в ігровій формі, з елементами ритміки та танців, враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини та проявляючи велику любов до них.

«Впродовж навчального року я здійснюю комплексну допомогу вихованцям закладу, впливаючи на моторну сферу та фізичний розвиток дітей, у яких порушена функція опорно-рухового апарату. Моя діяльність спрямована на опанування дитиною знань та навичок, необхідних для її незалежного проживання в соціальному середовищі: усвідомлення дитиною своїх можливостей та обмежень, соціальних ролей, уміння здійснювати самообслуговування».


Навчалася в коледжі Галицького інституту ім. В’ячеслава Чорновола за спеціальністю “Правознавство”. Здобула освіту в Тернопільському педагогічному університеті ім. Гнатюка на факультеті педагогіки і психології за напрямом психолог.

Має пройдені курси з підвищення кваліфікації педагогічних працівників по роботі з дітьми, які мають порушення фізичного та розумового розвитку за програмою “Аутизм: проблеми комплексної допомоги”.

Також отримала знання в Польщі за методикою Керованого навчання «Інтегрований підхід» до дітей з мінімальними мозковими дисфункціями та має багато сертифікатів про підвищення своїх професійних умінь та навичок.

Ольга Михайлівна професійно компетентна, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчання та виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, відповідає загальним естетичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.
В закладі працює вже більше чотирьох років.

Працює з категорією дітей, які потребують соціальної допомоги. Виробляє оптимальну педагогічну стратегію навчання, виховання та реабілітації дитини з особливими потребами. Планує та здійснює роботу із соціальної адаптації дитини. А саме: виховує й прищеплює навички самообслуговування.

Ольга Михайлівна також організовує дозвілля, спортивну діяльність, спілкування із цікавими людьми. Закладає основи оволодіння професіями, які дають можливість працювати в домашніх умовах.

«Моя робота базується на веденні психолого-педагогічних спостережень за дітьми та та аналізом динаміки їхнього розвитку. Знаю, розумію і застосовую діючі нормативні документи, що стосуються моєї діяльності.
«Якби дорослі частіше згадували, якими вони були маленькими, а діти більше задумувались, якими вони стануть дорослими, старість не поспішала б до людей, а мудрість не запізнювалася б». Моє призначення в тому, щоб перетворити навчання на радісне для дитини заняття»


Закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, де здобула кваліфікацію психолога.
Успішно завершила курс «Соціально-психологічний тренінг», брала активну участь у наукових конференціях, наразі продовжує навчання в освітньому проекті «Основи арт-терапії».

В обов‘язки Анни Андріївни входить проводення навчальних, виховних, соціально-адаптаційних, реабілітаційних, корекційних, компенсуючих занять.
Разом з цим вона створює навчально-виховні ситуації, ознайомлюючи дітей з явищами, фактами та подіями, що відбуваються у суспільстві й побуті.
Прищеплює навички та вміння, необхідні для життя серед соціуму.

У своїй роботі Анна Андріївна використовує інтерактивні методи, арт-терапію (робота з кольоровим піском, кольоровим тістом, танцювально-рухову терапію), елементи соціально-психологічного тренінгу, працює за методикою Марїі Монтесоррі, Гленна Домана.

Різноманіття методів і форм роботи дає змогу забезпечити індивідуальний підхід до кожного вихованця Центру та забезпечувати здорові й безпечні умови реабілітації.

«Специфіка моєї роботи полягає у постійному пошуку індивідуальних підходів до дитини. Адже кожний вихованець у повному сенсі «особливий»: у нього свій тип сприйняття, уваги, пам'яті, характер і темперамент. Також значним є спостереження за внутрішнім станом дитини.
Ідивідуальний підхід, гуманістичне ставлення до кожного, звернення до внутрішнього потенціалу дитини, а також систематичність та послідовність у реабілітаційному процесі – ось ті принципи, послуговування якими забезпечує високу ефективність моєї роботи.
Я вважаю, що освіта повинна бути безперервною, адже пошук нових способів та методик роботи забезпечить більшу ефективність реабілітаційного процесу. Кожна дитина, на мою думку, є унікальною. А моє завдання як спеціаліста допомогти дітям з особливими потребами знайти своє місце у цьому світі"


Навчалася в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В.Гнатюка, де здобула спеціальність «Українська мова та література». Має кваліфікацію філолога, вчителя української мови та літератури, польської мови, зарубіжної літератури.

На шляху до вдосконалення Наталя Ярославівна відвідує професійні тренінги та семінари, пройшла курс «Робота вчителя початкових класів із дітьми з особливими освітніми потребами».

Основними напрямками діяльності в Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації є формування особистості, виховання моральних, патріотичних, естетичних та творчих задатків дітей. Залучення до творчості у різних галузях народного мистецтва: ліричного, словесно-поетичного, танцювального, драматичного.

А також - любов до Батьківщини, рідної мови, культури, народу, як одних з основних світил у розвитку дитини.

«З урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних і психофізичних особливостей осіб з інвалідністю, я визначаю завдання і зміст занять.
Завжди слідую словам великого педагога і мудрого учителя В.Сухомлинського: «Вчительська професія – це людинознавство, постійне, те, що ніколи не припиняється, проникнення у складний духовний світ людини. Чудова риса – постійно відкривати в людині щось нове, дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення – один із тих корінь, які живлять покликання до педагогічної праці… Наріжний камінь педагогічного покликання – це глибока віра в можливість успішного виховання кожної дитини».


Із відзнакою закінчила дефектологічний факультет Київського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю олігофренопедагогіка.

Педагог з двадцятирічним стажем. У своїй роботі ефективно використовує сучасні методи навчання та виховання дітей, елементи методики «керованого навчання», педагогічної системи Монтессорі та карток Домана.
Є активним учасником науково-практичних семінарів та конференцій, які проводить Українська Спілка Психотерапевтів.

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації працює вже більше року.
Займається навчальною, компенсаційною та реабілітаційною роботою з дітьми, які мають порушення фізичного та розумового розвитку.

«Моя робота як вчителя-дефектолога відзначається всебічним вивченням психічних, фізіологічних, інтелектуальних особливостей дитини та визначенням динаміки її розвитку. Це допомагає організувати роботу так, щоб максимально компенсувати та виправити певні порушення розвитку діток, сприяти їх соціальній реабілітації та адаптації, створити передумови для їхньої максимальної інтеграції в суспільство».


Здобула вищу освіту в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка за спеціальністю «соціальний педагог».
Бере активну участь семінарах, тренінгах та конференціях, де збагачується новими знаннями й постійно працює над самовдосконаленням.

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації Марія Михайлівна планує та здійснює роботу із соціальної адаптації наших вихованців. А саме: виховує та прищеплює навички самообслуговування, надає соціальну психологічну допомогу, впроваджує в практику розвиваючі та корекційні методи.
А також бере участь у роботі реабілітаційної комісії.

«У дітей з особливими потребами зовсім не багато соціальних зв`язків, а в Центрі вони їх набувають. Я працюю з вихованцями у групі, де вони вчаться бути самостійними, розвивають комунікаційні здібності, набувають навичок самообслуговування. Дуже важливо, щоб діти з легкістю знаходили дружній контакт з іншими та комфортно працювали в парі.

У своїй роботі я використовую методики М. Монтессорі‚ Г.Домана, елементи керованого навчання. А також працюю над розвитком загальної та дрібної моторики. У нас дитина розвивається, перш за все, як особистість. Найбільшою винагородою для мене є те ,що діти, які потребують реабілітації, радо приходять до нас».


З відзнакою закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка та здобула кваліфікацію філолога, вчителя української мови та літератури, вчителя англійської мови і зарубіжної літератури.

Закінчила повний курс по програмі «Домашніх медсестер» та курси лікувально-оздоровчого масажу.
За програмою ГО «Смарт Освіта» закінчила курси «Домедична допомога» та «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (особливості інклюзивної форми навчання).

Разом із вчителем-реабілітологом Тетяна Ярославівна проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття.

Важливим у своїй роботі вважає поєднання предметно-розвиткового середовища та змістовного спілкування з дітьми, правильне використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування тих відновлювальних занять та вправ, які відповідають потребам кожної окремої дитини.
Не менш вважливим є також підтримання емоційної рівноваги у дітей з особливими потребами.

«На жаль, в наш час все ще існує проблема нерозуміння дітей з особливими потребами з боку оточуючих. Однією із найважливіших цілей своєї роботи вважаю зруйнування стереотипу «інакшості» та нерозуміння правил спілкування з такими дітьми. Незалежно від того, розмовляє дитина чи ні, користується інвалідним візком чи пересувається за допомогою допоміжних засобів, у неї має бути шанс на розвиток та навчання.

Ми не можемо «підтягнути» наших вихованців з особливими потребами до певної норми чи одного рівня, але допомагаємо їм повільними, але впевненими кроками рухатись далі, формувати у собі здатність до самоконтролю, усвідомлювати свої можливості чи обмеження, розвивати та вдосконалювати у собі соціальні уміння та навички»


До своєї професії йшов наполегливим шляхом, здобувши освіту у кількох навчальних закладах. Спершу закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка та отримав кваліфікацію спеціаліста (факультет психології та педагогіки). А також - магістра з управління навчальними закладами.

На даний час навчається в Трускавецькій школі психотерапії за напрямком - психоаналіз.
Разом з тим, Іван Миколайович збагачувався знаннями в Польщі за методикою Керованого навчання «Інтегрований підхід» до дітей з мінімальними мозковими дисфункціями та має багато сертифікатів про підвищення своїх професійних умінь.

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації планує, розробляє і проводить психолого-діагностичні заходи, метою яких є виявлення наявних та потенційних можливостей дитини, специфіку її сімейного оточення.
Діагностує причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Також впроваджує в практику розвиваючі і корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням вікових, статевих та інших особливостей вихованців.

Він обстежує кожного учня, хто потребує психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку.

«Я стараюсь сприяти формуванню позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі нашого Центру. І найякісніше це робити шляхом підвищення комунікативної компетентності та психологічної культури педагогів та вихованців. Також я надаю консультації вчителям та батькам з соціально-педагогічних аспектів навчання, аби поза межами реабілітаційного закладу батьки могли сприяти всебічному розвитку та максимально комфортному стану своєї дитини».


Вищу педагогічну освіту здобув у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка за спеціальністю «спеціаліст із соціальної педагогіки».
У нашому Центрі працює з 2016 року.

Отримував знання в Польщі за методикою Керованого навчання «Інтегрований підхід» до дітей з мінімальними мозковими дисфункціями та має багато сертифікатів про підвищення своїх кваліфікаційних умінь.
Олександр Іванович професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні і стандарти навчання та виховання дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку, відповідає загальним естетичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю працює з категорією дітей, які потребують соціальної допомоги.
Виробляє оптимальну педагогічну стратегію навчання, виховання та реабілітації дитини з особливими потребами. Прищеплює навички самообслуговування, надає соціально-психологічну допомогу, організовує дозвілля, спортивну діяльність, спілкування із цікавими людьми, закладає основи оволодіння професіями, які дають можливість працювати в домашніх умовах.

«Проводжу соціально-педагогічні консультацію із сім'єю, веду психолого-педагогічні спостереження та аналізую динаміку розвитку дитини. Постійно підвищую свій професійний рівень, загальну культуру. Знаю, розумію і застосовую діючі нормативні документи, що стосуються моєї діяльності.
У своїй професії та щоденній праці слідую словам Марії Монтессорі:

«Будьте неустанними, роз’яснюючи дитині те, чого раніше вона зрозуміти не могла – допомагайте дитині освоювати те, що не було освоєно раніше, долати недосконалість. Робіть це, наповнюючи навколишній світ турботою, стриманістю і тишею, милосердям і любов’ю. Будьте готові допомогти дитині, яка перебуває в пошуку і бути непомітним для тієї дитини, яка вже все знайшла».


З відзнакою закінчила Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, де здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю психологія.

Отримувала знання з SANDPLAY від польського професора Krzysztof Rutkowski м. Краків за методикою «Піскотерапія» та має багато сертифікатів про підвищення своїх професійних умінь. Відвідала семінар “Психолого - педагогічний супровід дітей з особливими потребами”,теоретико- супервізійний семінар “XXI століття: час вольності чи залежності”, “Денна варта: на психологічних кордонах особистості” та багато інших здобутків.

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації Неоніла Василівна вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку вихованців, досліджує спрямованість впливу сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на вихованців

«Я будую свою діяльність на основі доброти та ввічливості, довіри в тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу.
Сприяю пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професій з урахуванням їхньої підготовки та здібностей. У своїй щоденній роботі дотримуюсь педагогічної етики поважати гідність дитини, захищати її.
А мотивує мене та надихає моє життєве кредо: «Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання».


Здобула освіту в ТДПУ ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Вчитель початкових класів і народознавства». Двічі підвищувала кваліфікацію в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка за категорією: вчитель-дефектолог, олігофренопедагог.

За час навчання прослухала курс лекцій, брала участь у семінарах , написала та успішно захистила випускну роботу на тему: «Особливості навчання руховій грі дітей з вадами інтелекту». Продовжує навчання в освітньому проекті «Основи казкотерапії».

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Оксана Степанівна працює відповідно до державних стандартів освіти.
Обирає ефективні методи та проводить за розкладом навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні заходи та заняття. Співпрацює з фахівцями, які розробляють індивідуальні методи та прийоми корекційно-реабілітаційної роботи: психологами, дефектологом, логопедом.

«У своїй роботі дотримуюся засад і принципів освітньої діяльності, сучасних корекційних технологій, використовую методи індивідуального підходу.
Контролюю забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці. Захищаю честь і гідність дітей, створюю атмосферу оптимізму та впевненості. Моя мета –допомогти кожній дитині реалізувати свій потенціал. Адже якщо ти здатен бачити прекрасне, то тільки тому, що носиш прекрасне всередині себе, - Пауло Коельо»

Закінчила Чемеровецький медичний коледж за спеціальністю «Лікувальна справа», має професійну кваліфікацію «фельдшер». Також здобула там професію масажиста. На сьогоднішній день навчається у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка, факультет фізичного виховання, спеціальність «спецосвіта (фізична реабілітація)».

У своїй роботі Діана впроваджує індивідуальний план надання соціальних послуг, що містить стратегії втручання, спрямовані на задоволення потреб вихованців та їхніх батьків/опікунів, зокрема зайнятість, навчання, соціалізацію, послуги медичного закладу, правове втручання, фінансову та матеріальну підтримку відповідно до законів, положень та інструкцій, що їх регулюють, та можливостей бюджету.

При складанні індивідуального плану надання соціальних послуг в обов’язковому порядку враховує бажання отримувачів послуг та членів їх сімей. Виявляє та залучає можливі ресурси громадян та інші можливості для розвитку й реалізації прийнятного індивідуального плану надання соціальних послуг.

Діана дотримується професійної етики, стандартів та Етичного кодексу соціального працівника як керівництва для прийняття рішення в професійній діяльності.


Навчалася у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка та здобула кваліфікаційний рівень"Спеціаліст" за спеціальністю "Психолог консультант, соціальний психолог".
Досвід роботи - 7 років, з них 2 роки у Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації.

Є сертифікованим консультантом в методі Позитивної психотерапії.
Також навчалася у Польщі в м.Замость методики "Інтегрований підхід" до дітей з ураженням головного мозку. На даний час є учасником навчального проекту "Психодрама з дітьми". Паралельно здобуває освіту в Школі розвитку психотерапії у Києві за напрямком «кататимно-імагінативна психотерапія».

Галина Богданівна регулярно підвищує свою фахову кваліфікацію, беручи участь у теоретично-практичних семінарах, тренінгах та конференціях.
В її обов'язки, як професійного працівника Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, входить психодіагностична, консультаційна, корекційно-відновлювальна, розвивальна та профілактична робота.

Галина Богданівна бере участь в організації реабілітаційного процесу, забезпеченні всебічного розвитку вихованців Центру, зміцненні їх психічного здоров'я.

«Я прикладаю усі зусилля та свої професійні навички для пошуку та розвитку обдарованих дітей. Допомагаю молоді з вибором майбутньої професії, враховуючи їхні здібності. У своїй діяльності використовую нові розробки та методики діагностики, психокорекційної та психопрофілактичної роботи.
Основним вважаю безумовне прийняття, любов до дітей, віру у їх можливості. Адже все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!»

Закінчила Бучацький коледж Подільського державного агротехнічного університету, за спеціальністю – юрист.

Впроваджує індивідуальний план надання соціальних послуг, що містить стратегії втручання, спрямовані на задоволення потреб вихованців та їхніх батьків/опікунів, зокрема зайнятість, навчання, соціалізацію, послуги медичного закладу, правове втручання, фінансову та матеріальну підтримку відповідно до законів, положень та інструкцій, що їх регулюють, та можливостей бюджету.

При складанні індивідуального плану надання соціальних послуг в обов’язковому порядку враховує бажання отримувачів послуг та членів їх сімей. Виявляє та залучає можливі ресурси громадян та інші можливості для розвитку й реалізації прийнятного індивідуального плану надання соціальних послуг.

Ірина Василівна дотримується професійної етики, стандартів та Етичного кодексу соціального працівника як керівництва для прийняття рішення в професійній діяльності.


Здобув освіту у Тернопільському національному педагогічному університеті, факультет фізичного виховання. Закінчив курси з різних видів масажу.

Займається різноманітними видами спорту: танцями, боротьбою, плаванням, тенісом.

Відповідно до державних стандартів освіти Ігор Романович визначає мету, зміст і порядок навчально-реабілітаційної роботи в установі для дітей, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Обирає ефективні форми і проводить за розкладом навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі заходи та заняття.

Також Ігор залучає членів сім’ї до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ, подолання фізичних або розумових вад, недоліків та негативних звичок. Захищає честь і гідність дітей, створює обстановку оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

Бере участь в роботі з дітьми, які потребують соціальної допомоги. Забезпечує разом з вихователем умови та виконання робіт з адаптації дітей з інвалідністю.

Залучає членів родини дітей до участі в розвитку інтелектуальних здібностей урахуванням потенційних можливостей. Готує тематичну наочність та роздатковий матеріал для занять.

Христина Сергіївна постійно вдосконалює свій професійний рівень. Займається плануванням та розробкою з педагогічними працівниками діагностичних заходів й веде встановлену документацію.

Закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти за спеціальністю «психологія». Пройшла курси «Sandplay – в роботі дитячого психотерапевта», «АВА-терапія в інклюзивному просторі». Наразі проходить курс «Дитяча психіатрична пропедевтика».

Бере участь в організації освітньо-реабілітаційного процесу, забезпеченні всебічного розвитку клієнтів Центру, зміцненні їх психічного здоров’я. Також вона планує, розробляє і проводить психолого-діагностичні заходи з метою виявлення наявних та потенційних можливостей дитини, специфіку її сімейного оточення.

Разом з тим Ірина Ігорівна розробляє та впроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових та інших особливостей дітей та молоді. Також вона проводить обстеження вихованців Центру, які потребують психічної корекції і психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку.

«Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе - це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути - це ви зараз. З.Фройд».


В 2002 році закінчила ТДМА ім.І.Я.Горбачевського, факультет лікувальної справи. За рік отримала сертифікат спеціаліста «лікар-психіатр». З 2203 року працювала в ТОККПНЛ на посаді дитячого дільничого психіатра у Тернополі, з 2013 року ще й на посаді дитячого психотерапевта. Психотерапевтичний освітній досвід базується на численних всеукраїнських і міжнародних проектах.

З 2003 року Ірина Борисівна є членом Української спілки психотерапевтів, спостерігачем секції дитячо-юнацької психотерапії. З 2016 року автор і ведуча навчального проекту «Sandplay – терапія в роботі дитячого психотерапевта». З 2018 року – голова Тернопільської філії секції дитячо-юнацьких психотерапевтів УСП.

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації здійснює керівництво діяльністю медичного відділення; контролює виконання програм, реалізацію реабілітаційних послуг; аналізує діяльність відділення і на основі оцінки показників його роботи вживає необхідні заходи з поліпшення форм і методів роботи.

У 2018 році закінчив Тернопільський національний медичний університет; у 2020 - на його базі закінчив інтернатуру за спеціальністю "Неврологія"

Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації неврологічних хворих, надає їм швидку та невідкладну допомогу.

Олег Романович визначає програму реабілітаційних заходів, планує роботу та проводить її аналіз. Бере участь в поширенні медичних знань, веде лікарську документацію, а також постійно удосконалює свій професійний рівень.


Має більше тридцяти років медичного досвіду. Відповідну освіту здобула у Чемеровецькому медичному коледжі.

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму – стежить за порядком та чистотою, зокрема, належними санітарними умовами при роботі з дітьми, а також організацією трудового навчання.

Слідуючи медичній етиці та деонтології, Людмила Олексіївна може знайти контакт з кожною дитиною та, при необхідності, якісно надати першу медичну допомогу.
Щирість, доброта і милосердя – її головні орієнтири при роботі з дітьми.

«У принципах любові та розуміння слід дбати про кожного вихованця. Можливість робити людям добро – це найвища цінність, якою я керуюся у своїй щоденній праці. Адже коли бачиш вдячні очі та чуєш щирі подяки, ні на мить не шкодуєш про обрану професію. Для мене робота з дітьми – це найвідповідальніша робота. Тому щоденно намагаюсь вкладати свої знання та досвід у медичну працю».

Закінчила ТДМА ім.І.Я.Горбачевського, за спеціальністю "акушерська справа" й здобула кваліфікацію акушерки. Загальний стаж роботи - 16 років. З 2004 року працювала в ТОККПНЛ на посаді медичної сестри.

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації веде облік медичних і лікарських засобів, слідкує за їх своєчасним поповненням. Знаходиться на прийомі разом з лікарем-невропатологом Центру та завідувачем відділення.

При необхідності Світлана Тимофіївна надає професійну долікарську допомогу. В рамках своєї роботи дотримується медичної етики і деонтології, охорони праці і техніки безпеки.

Здійснює контроль за виконанням санітарно-гігієнічних умов утримання приміщення закладу, гігієнічних умов при роботі з дітьми, а також здійснює контроль за медичним оглядами персоналу.

З відзнакою закінчила ТНПУ ім. В.Гнатюка за спеціальністю «загально-технічні дисципліни і профорієнтація». Працювала в СШ №10 на посаді вчителя трудового навчання. Регулярно займається самоосвітою, а свої хоббі втілює через вивчення психології, філософії та зоопсихології.
Ірина Омелянівна часто приймає участь в тренінгах, семінарах і науково-практичних конференціях. Разом з колегами розробляє методичні документи та матеріали для роботи з дітьми; проводить соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційно-компенсуючі заходи і заняття.
Також вона залучає членів сім’ї дитини до участі в навчально-реабілітаційній роботі, правильного використання прийомів психолого-педагогічної корекції особистості, застосування відновлювальних занять та вправ подолання фізичних або розумових недоліків та негативних звичок.
«Дорогу здолає тільки той, хто йде по ній. Тому участь в реабілітаційному процесі дитини повинні приймати всі, особливо сім’я. На сьогоднішній день все більше і частіше почали впроваджувати такий метод реабілітації як каністерапія, яку широко використовують в багатьох країнах Європи. У нас в Центрі теж є така можливість завдяки спеціально навченій собачці породи «помаранський шпіц» на ім’я Денні. Науково доведено про позитивний вплив собаки на людину, а особливо на дітей, які мають аутизм і ДЦП»

До основних обов’язків входить запис вихованців на прийом до лікарів, надання відвідувачам Центру довідки щодо порядку роботи установи.

Ольга Тарасівна забезпечує правильне ведення та зберігання медичних карток, а також своєчасно добирає і доставляє медичну документацію до кабінетів лікарів.

Працівниця доброзичливо зустрічає усіх, хто завітав до Центру та грунтовно інструктує щодо загальних правил прийому дітей та питань, що стосуються медичної специфікації.

Вона знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримується методів і прийомів безпечного виконання робіт. Разом з тим, Ольга Тарасівна забезпечує конфіденційність інформації про вихованців Центру.

Якісно та професійно формує номенклатуру справ Центру, веде картотеку обліку особових справ. Знає, розуміє та застосовує усі діючі нормативні документи, що стосуються її діяльності.

Вона відмінно і вчасно виконує окремі доручення керівництва. Знає усі положення, інструкції та інші керівні матеріли стосовно діяльності нашого Центру.
Комплексно і структурно організовує діловодство.
Вікторія Олександрівна обізнана у стандартах системи організаційно-розпорядчої документації та основах організації праці. А також майстерно володіє правилами ділового спілкування.

Через її руки проходить величезна кількість документації, яку необхідно переглянути, часто підкоригувати, систематизувати та надіслати до потрібного відділу та адресата.


Керує господарською діяльністю Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації. Забезпечує дотримання належного стану приміщень та створює умови для ефективної роботи працівників.

Ігор Йосипович здійснює поточний контроль за господарським обслуговуванням та належним технічним і санітарно-гігієнічним станом Центру, навчальних кабінетів, майстерень та решти приміщень відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності.

Завдяки своїй майстерності та працелюбності, Центр завжди знаходиться у доглянутому стані, а найголовніше – в безпеці.

Все що ламається, псується чи виходить з ладу – одразу ж потрапляє до рук Ігора Йосиповича. Він ретельно визначає причину збою та своєчасно приводить у робочий стан.


«Стараюсь дотримуватись високого рівня професіоналізму та регулярно підтримую функціональність закладу, тобто світло, воду, тепло, електричні прилади й різного виду побутові об’єкти. Наразі у нас тривають капітальні ремонтні роботи у частині закладу, де вже найближчим часом з’являться нові кімнати для дозвілля й реабілітації дітей, а моїм завданням є контроль належного виконання робіт, зокрема, знання усіх місць розташування труб, електрокабелів, щитків і т.п. Зрештою, найліпше у моїй роботі мені допомагає двоє підлеглих – це моя права і ліва рука»

Здобув професійну вищу освіту освіту на факультеті комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії ТНТУ ім. І.Пулюя за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі».

Був учасником міжнародної олімпіади з програмування «KPI-OPEN 2010» та міжнародної науково-практичній конференції “FOSS LVIV 2013”. Також Ростислав дійшов до фіналу шостого всеукраїнського конкурсу в сфері ІТ-технологій «Професіонали майбутнього».

На нього покладені обов’язки, які стосуються головним чином утримання в працездатному стані комп’ютерної техніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, обчислювального і прикладного програмного забезпечення.

Проводить діагностику і профілактику техніки, а при необхідності – усунення несправностей. Надає професійні поради та консультаційну допомогу при замовленні оргтехніки, веде моніторинг руху комп’ютерної техніки в установі.

Закінчила Європейський уніерситет з відзнакою. В Центрі займається організацією культурного дозвілля для вихованців: генерує ідеї, планує заходи та забезпечує цікаве часопроведення.

Олена є матір’ю дитини з інвалідністю, яка в свій час ініціювала в м. Тернопіль рух “Життя Без меж” , спрямованого на підтримку сімей, які виховують дітей та молодь з інвалідністю.

В рамках нього були організовані численні заходи, які сприяли популяризації теми інклюзивності серед населення міста Тернополя. Слід згадати окремо і про майстер класи для матерів, де вони отримували можливість розвитку в різноманітних областях.

“Якщо життя кидає нам виклик – єдине правильне рішення це прийняти його – життєве кредо. Я розумію із власного досвіду, що означає мати дитину з інвалідністю. Але я також розумію, що на цьому життя не закінчується! І лише від нас самих залежить, чи будемо ми стояти на місці чи рухатись вперед . Я обрала другий варіант. Діти з інвалідністю – це в першу чергу Діти! Наш обов’язок зробити їх життя по-справжньому яскравим“
.


Чистота, свіжість, комфорт та повна санітарія – все це у нашому Центрі забезпечує Марія Григорівна.


Вона здійснює прибирання приміщень відповідно до санітарного режиму, забезпечує зберігання і використання за призначенням мийні засоби і господарський регламент.


Також вона допомагає медичній сестрі отримувати медикаменти, інструменти і обладнання. Епідемічно-санітарний стан в установі завжди підтримується належним чином.


Все, до чого торкається Тетяна Петрівна одразу стає охайним, чистим і красивим.


Працівникам завжди зручно і приємно працювати в свіжих та акуратних приміщеннях, які після умілих рук Тетяни набувають і естетичної привабливості.

Вона дотримується вимог гігієни та санітарії, охорони життя та здоров’я. Підтримує атмосферу спокою, доброзичливості й поваги у ставленні до дітей і дорослих
.

Здобула кваліфікацію економіста у Тернопільській академії народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». Працює у Центрі від початку його заснування.

Організовує роботу бухгалтерії Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації. Розподіляє завдання і обов’язки між працівниками бухгалтерії, контролює усю належну документацію та забезпечує складання фінансової звітності.

Оксана Зіновіївна є грамотним та досвідченим керівником фахівців бухгалтерської справи. Вона сприяє раціональній організації бухгалтерського обліку та звітності, а також професійно забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів

Здобула освіту в Тернопільському національному технічному університеті ім. І.Пулюя, спеціальність «облік і оподаткування».

Веде фінансові, матеріальні, виробничі й господарські розрахунки, використовуючи для цього інструментальні та комп’ютеризовані обчислювальні засоби і системи. Обліковує кошти, фонди, товари, матеріали, реєструє затрати на надані послуги.

Подає до розгляду і схвалення проекти записів у розрахунковій документації. Калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками. Веде інвентарні списки. Довіреності, накладні, переліки зобов’язань, цінних паперів тощо.

Оформлює платежі за матеріальні, комунальні та інші послуги. Співпрацює з податковими, казначейськими органами, торговельними, посередницькими організаціями та іншими клієнтами.

Здобула освіту в Тернопільському національному економічному університеті на юридичному факультеті, спеціальністю «Правознавство».

У Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації Тетяна Василівна веде облік особового складу установи; оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів директора.

Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю. Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

Тетяна Василівна разом з тим веде облік надання відпусток та здійснює контроль за складанням і додержанням графіків та веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників.

Здобула ступінь бакалавра у Тернопільському національному педагогічному університеті, факультет «філології і журналістики». Пройшла курс з SMM-маркетингу; займалась веденням новинно-інформаційного сайту й готувала матеріали для туристичного журналу.

Займається веденням офіційного сайту Центру, фейсбук, інстаграм та ютюб-сторінок, де щоденно оновлюється й висвітлюється інформація про діяльність спеціалістів, специфіку реабілітаційного процесу з вихованцями, успіхи, досягнення та творчі прориви дітей та молоді з інвалідністю, які відвідують заклад. Бере участь в роботі над новими проєктами, що мають просвітницьку мету й публікуються в мережі інтернет.

«Діяльність відділення зв'язків із громадськістю часто залишається "по той бік камери". Насправді ж робота у цій сфері завжди кипить. Моя робота спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння, довіри та якісного обміну інформацією між закладом і громадськістю: батьками, дітьми, творчими колективами, громадськими організаціями. Завдяки злагодженій праці та регулярному зворотньому зв'язку сторінка нашого Центру щодня наповнюється новими публікаціями. Переконана у важливості своєї роботи й користі для суспільства!»