Тернопільський обласний центр комплексної реабілітації  – це реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, дітей з інвалідністю, дітей віком до двох років (включно), які належать до групи розвитку щодо отритмання інвалідності, учасників АТО та членів їх сімей, дітей та підлітків з девіантною та деліквентною поведінкою, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Центр забезпечує тимчасове перебування на безоплатній основі. Власником і засновником установи є Тернопільська обласна рада.

Основне завдання Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації – створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень людей з особливими потребами. Зокрема, коригування порушень розвитку, а головне – формування й вдосконалення необхідних соціальних й побутових навичок.

У Центрі створені умови для запобігання та недопущення дискримінації осіб з інвалідністю, завдяки яким категорії людей почуватимуться повноцінними членами суспільства та зможуть максимально інтегруватися в соціум.

Уся діяльність Центру та його робочий процес спрямовані на розвиток особистості кожної дитини й людини з інвалідністю. А основним орієнтиром є її потреби, інтереси та пріоритети.